Välkommen!

*

Vi har medvetet valt bilden med segelbåtarna på väg in mot Hjo hamn.

Den kan sägas symbolisera vår verksamhetsidé under numera tjugofem års tid.

Vårt motto är:   "Håll färdriktningen och segla med vinden i ryggen"!

Nyckelord är:  "Flera tillsammans".

*

De ord och uttryck man väljer att umgås med, säger ofta en hel del om ett företags grundläggande värderingar och förhållningssätt.

Vi startade i den tiden, när bl.a. uttryck som MADE IN SWEDEN stod för en självklar toppresentation vad beträffar producerade varor med högt teknikinnehåll, förresten vad  beträffar tjänster likaväl.

Uttrycket de SMARTA JOBBEN hör också dit.

*

De som köpte sina varor eller tjänster talade om underleverantörerna, medan vi tidigt myntade uttrycket MEDLEVERANTÖRER för samma grupp.

*

När vi i ett intressant sammanhang hade utbyte brevledes med dåvarande arbetsmarknadsministern, beskrev vi inte situationen för arbetslösa människor utan visade på hur planer för LIVSLÅNGT LÄRANDE skulle leda till att samhällsmedborgare blev ANSTÄLLNINGSBARA.

*

Vi gillar och avser att fortsätta utveckla vårt samhälle både lokalt och i större sammanhang.

*

*

*

Epcon AB (org.nr. 556499-4217) har sitt säte i Hjo.