Framtidens grej, häftigt alltså!

*

Det finns ett flertal utvärderingar, som visar att besök på Science Centers ökar ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik, påverkar deras attityder och värderingar samt val av yrkesinriktning; detta som ett resultat efter deras besök.

*

Glädjande nog lyfter ungdomar begreppen miljö, teknik och lika villkor för alla.

*

Det är tydligt, att ungdomar vill vara delaktiga i lösningar inför framtiden.

*

NYHET

Experimenthuset som Science Center har i år utökats med eget RTC - Robot Training Center.

Vi är godkända "LEGO Education Trainers".

Vi tycker det är en stor sak för Hjo och förväntar oss att få ut mycket av den investeringen.

LEGO Robot modell NEXT
NYHET: Vårt RTC - Robot Training Center 2019